Κρητική Μαντινάδα

images (2)

Στα είκοσι του, ντελικανή, και καλός τραγουδιστής

Στα τριάντα του, ανδρειωμένος, και στον κόσμο, ξακουσμένος

Στα σαράντα του, ανθεί και δένει, και το βίος του πληθαίνει

Στα πενήντα του, στη βουλί, αν έχει κεφαλή καλή

Στα εξήντα του, καμπουρώνει, βεργαδάκη αναμαζώνει

Στα εβδομήντα του, δεν φελά, το ψωμί μόνο χαλά

Στα ογδόντα του, γέρνεται και στραβοτυφλώνεται

Στα ενενήντα, οι δικοί του “Θεέ μου, πάρε την ψυχή του, για μην φτάξει τα εκατό, γιάτι δεν τόνε βαστώ”

 

Ευγενική προσφορά του συμπέθερού μου, Ελευθέριος Ανιφαντάκης